Hoe worden signalen samengesteld

Er zijn op dit moment twee soorten signalen: Market Cap Weight en Equal Weight.

Market Cap Weight
De cryptocurrencies in deze signalen worden samengesteld op basis van de Market Cap. Heeft een currency een grotere market cap, dan zal het aandeel van deze currency ook groter zijn. Omgekeerd werkt het hetzelfde; heeft de currency een kleine market cap, dan is het aandeel van deze currency in het signaal klein. De verhouding wordt bepaald op basis van alle currencies in het signaal.

Equal Weight
Het aantal currencies in een equal weight signaal bepalen de verdeling. Elke currency krijgt een gelijke verdeling. Als het signaal bijvoorbeeld uit 2 currencies bestaat, dan krijgen beide een verdeling van 50%. Zijn er 10 currencies aanwezig in een signaal, dan krijgt elk een verdeling van 10%.

Komt u er niet uit? Neem contact op Neem contact op